instituut voor journalistiek      
         
 

homedoelgroeppraktischleerplandiplomacontact

Duur en aanvang

De opleiding duurt 2 cursusjaren. Het toelatingsexamen vindt plaats begin september.

Lesdagen

  • Eerste jaar: dinsdagavond van 18u30 tot 22u
  • Tweede jaar: donderdagavond van 18u30 tot 22u

Startdatum lessen

Midden september

Lesplaats

SYNTRA Brussel vzw
Campus Tour & Taxis
Havenlaan 86C bus 209
1000 Brussel
Tel 02/421 17 70
Fax 02/421 17 79

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld voor de lessen beroepskennis journalistiek voor het cursusjaar 2012-2013 bedraagt € 210,00, syllabi inbegrepen.

Inschrijven
Inschrijven kan tot 1 week voor de start

  • Online via www.syntrabrussel.be
  • Ter plaatse - elke werkdag tijdens de kantooruren
  • Via het formulier dat u wordt toegestuurd


 

 

lijn
Instituut voor Journalistiek, Résidence Palace, Blok C, Wetstraat 155, 1040 Brussel
© 2010 België - marc.van.impe@skynet.be of martine.joos@journalist.be

 

tour en taxis
De cursussen vinden plaats in Campus Syntra Brussel, Thurn& Taxis, Havenlaan 86 in Brussel. (foto: Didier Lebrun, Photo News)

lessenrooster
Het volledig leerplan kan je ook on line raadplegen (foto: Didier Lebrun, Photo News)