instituut voor journalistiek      
         
 

homedoelgroeppraktischleerplandiplomacontact

Doelgroep

Al wie over een stevige pen en spreekvaardigheid beschikt en ambities heeft als journalist.

Om de opleiding succesvol af te ronden , beschik je best over:
bulletEen brede algemene ontwikkeling
bulletKennis van de actualiteit
bulletZelforganisatie en discipline
bulletGevoel voor taalgebruik
bulletNieuwsgierigheid en initiatief
bulletCommunicatieve vaardigheden

Toelatingsvoorwaarden

Diploma hoger secundair onderwijs type ASO.
Slagen voor het ingangsexamen.

 

 

lijn
Instituut voor Journalistiek, Résidence Palace, Blok C, Wetstraat 155, 1040 Brussel
© 2010 België - marc.van.impe@skynet.be of martine.joos@journalist.be

 

tour en taxis
De cursussen vinden plaats in Campus Syntra Brussel, Thurn& Taxis, Havenlaan 86 in Brussel. (foto: Didier Lebrun, Photo News)

lessenrooster
Het volledig leerplan kan je ook on line raadplegen (foto: Didier Lebrun, Photo News)