instituut voor journalistiek      
         
 

homedoelgroeppraktischleerplandiplomacontact

Diploma

Wie zowel beroepskennis als bedrijfsbeheer volgt, krijgt het diploma "journalist", erkend door de gemeenschapsminister bevoegd voor Middenstands- en KMO- opleiding en afgeleverd door het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO). Wie enkel beroepskennis volgt, krijgt een getuigschrift.

Zowel het diploma als het getuigschrift worden enkel toegekend aan deelnemers die regelmatig de lessen bijwonen, slagen in de proeven die over de verschillende vakken worden afgenomen en een eindwerk maken en met succes verdedigen voor een jury.

 

 

lijn
Instituut voor Journalistiek, Résidence Palace, Blok C, Wetstraat 155, 1040 Brussel
© 2010 België - marc.van.impe@skynet.be of martine.joos@journalist.be

 

tour en taxis
De cursussen vinden plaats in Campus Syntra Brussel, Thurn& Taxis, Havenlaan 86 in Brussel. (foto: Didier Lebrun, Photo News)

lessenrooster
Het volledig leerplan kan je ook on line raadplegen (foto: Didier Lebrun, Photo News)