instituut voor journalistiek      
         
 

homedoelgroeppraktischleerplandiplomacontact

Wil ook jij journalist worden, dan is deze opleiding een ideale voorbereiding. Je gaat aan de slag met uitdagende opdrachten, waarbij je zelf op onderzoek uitgaat en de actualiteit leert analyseren.

Je krijgt een beeld van de verschillende soorten journalistiek en ontdekt welk gebied jou het meeste schikt. Na de opleiding heb je de nodige kennis en vaardigheden in huis en ben je helemaal klaar voor de praktijk.

De cursus loopt onder auspiciën van de AVBB (Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten van België) en in samenwerking met het VVJ (de Vlaamse Vereniging van Journalisten).

Beroepsjournalisten en mediadeskundigen geven praktijkgerichte cursussen in avondonderwijs, gespreid over twee lesjaren.

Toelatingsproef

U moet eerst slagen in het toelatingsexamen vooraleer u aan deze opleiding kunt deelnemen. Deze toelatingsproef is gepland in de Syntralokalen in Tour en Taxis te Brussel.

De opleiding duurt 2 cursusjaren. Er is geen stage voorzien.

De cursus wordt ingericht door het Instituut voor de Journalistiek en onder auspiciën van de VVJ (Vlaamse Vereniging van Journalisten).

Wie zowel de opleiding beroepskennis als die inzake bedrijfsbeheer volgt, krijgt het diploma 'journalist', erkend door de gemeenschapsminister bevoegd voor Middenstands - en KMO- opleiding en afgeleverd door Syntra Vlaanderen. Wie enkel beroepskennis volgt, krijgt een getuigschrift.

Er wordt getest naar taalvaardigheid, zin voor synthese en algemene kennis.

De cursist heeft bij voorkeur A.S.O. met vrucht gevolgd (is echter geen strikte voorwaarde).

Opdracht

Duurtijd: +/- 2 u

  1. Verklaar de 10 volgende namen of begrippen uit de actualiteit:
  2. Schrijf een korte redactionele tekst (van +/- 30 lijnen) over 2 van de volgende 5 onderwerpen of stellingen.

Uw teksten worden geëvalueerd op opbouw, taal en correctheid.

Via de website www.syntrabrussel.be vindt u nog meer informatie over deze en andere cursussen. In het opleidingenaanbod tikt u 'journalist' in, om een infofolder in pdf te vinden.

 

lijn
Instituut voor Journalistiek, Résidence Palace, Blok C, Wetstraat 155, 1040 Brussel
© 2010 België - marc.van.impe@skynet.be of martine.joos@journalist.be

 

tour en taxis
De cursussen vinden plaats in Campus Syntra Brussel, Thurn& Taxis, Havenlaan 86 in Brussel. (foto: Didier Lebrun, Photo News)

lessenrooster
Het volledig leerplan kan je ook on line raadplegen (foto: Didier Lebrun, Photo News)